Vi är igång igen!

Det har nu gått en tid sedan utvecklingsgruppen sammanträdde. Detta på grund av den pandemi och den smittorisk som har funnits under en lång tid.

När restriktionerna lättade valde utvecklingsgruppen att ha sitt första sammanträde som ägde rum den 19 oktober – naturligtvis friska och krya för alla deltagare som närvarade!

Vi i utvecklingsgruppen tycker att det känns kul att vara igång igen. Vårt första protokoll för i år ligger nu ute på hemsidan där ni kan ta del av de punkter som avhandlades.

 

Skrivet den 27 oktober, 2021