Välkommen till Alunda

Alunda är huvudporten till Östhammars kommun när du kommer från Mälardalsområdet.

 

Alunda har genom de goda kommunikationerna och korta avstånden nära till allt, Uppsala, Arlanda, Stockholm och hela Mälardalsområdet. Bad och hav nås inom 30 minuter med bil.

 

Alunda är en gammal kulturbygd som successivt utvecklats till ett modernt servicecentrum med bra affärsliv. Gå in under Länkar/Företag och se företagens hemsidor.

 

Alunda har sedan traditioner tillbaka i tiden ett mycket rikt föreningsliv. Gå in under Länkar/Föreningar och ta del av de olika föreningarnas verksamhet.

 

Alunda k:a, som ligger mitt i blickfånget när man kommer söderifrån, byggdes redan på 1200-talet. Församlingen har många olika aktiviteter som riktar sig till alla åldrar. Se församlingens hemsida.

 

Alundas senaste tillskottet i gemensamhetsutbudet är den nybyggda Furuhöjdskyrkan. Den har en aula som rymmer 300 sittande personer, och i övrigt ger möjlighet till många olika aktiviteter. Gå in under Länkar/Samhällsservice och se olika hemsidor.

 

Alundas service består av en mängd olika delar. Här kan bl a nämnas välutbyggd barnomsorg, nyombyggd skola i modern utformning och nära till gymnasieutbildningar som enkelt nås genom kollektivtrafiken.
Vårdcentral med flera läkare, folktandvårdsklinik, apotek och äldreboende.
Nybyggd sporthall med möjlighet till aktiviteter av många olika slag. Landbad med tre bassänger och elljusspår och flera olika verksamheter för att bedrivas under olika årstider.

 

Alundas bebyggelseutveckling har skett successivt i olika steg. I dag finns tillgängliga egnahemstomter i dels kommunens tomtområden och dels i tomtområden som etablerats av olika företag. För den som önskar tomter utanför centrumområdet finns möjligheter genom privata markägare.

Ta del av Alundas möjligheter,
ta kontakt med Alunda Utvecklingsgrupp!