Kom i kontakt med oss i Alunda utvecklingsgrupp

Fördelning av ansvarsområden

Yngve Jordeby, ordf

yngve@jordeby.se

Tel. 0174-102 21, 070-683 84 80

Övergripande frågor, kommunikationer, säkerhetsfrågor, samordning.

Stefan Pettersson, vice ordf

spnala@telia.com
Tel. 070-570 14 10
Företagande, nuvarande-och nyetablering, fastighetsstrategi, marknadsföring.

Sonja Björk, sekr

sonja.bj@outlook.com
Tel. 0174-108 93, 070-683 84 80

Utredningar, dokumentation

Roine Almgren

kenor@live.se

Tel. 0174-105 19, 076-810 02 46
Föreningskontakter, Miljöfrågor, Kulturfrågor

Erik Ekström

erik@elmedex.se
Tel. 0174-105 15, 072-505 15 03

Senior- trygghetsboende, strategiska frågor, projektarbete

Anna-Lena Eriksson                     

erikssonslotta@gmail.com              

Tel.0706390947

Hälso-och tandvårdsfrågor, äldrevårdsfrågor.

Torbjörn Söderlund

tsoederlund2000@yahoo.se
Tel. 070-738 37 93 

Massmedia, marknadsföring, Skola-och utbildning, fritid-och sport.

Urban Nordström                         

u_nordstrom@hotmail.com            

Tel. 070-651 54 29 

Byggande, bostäder, teknikfrågor, visualisering av utvecklingsprojekt.

Cecilia Willén Johansson

cizziholst@gmail.com

Planfrågor, Byggnadstillstånd, Hemsida

Cecilia Wetterlund                        

burgos02@hotmail.com                 

Tel. 070-488 64 11

Barn-och ungdomsfrågor, idrott-och sport.