Huvudfrågor under år 2018

Verksamhetsplan för år 2019

 

          Bostadsförsörjningen i Alunda:

 • Hyres- och bostadsrätter (Stefan)
 • Trygghets- och seniorboende (Erik)
 • Skapa nya områden för bostadsbebyggelse (Cizzi)
 • Vattenfrågan i Alunda (Stefan)
 • Lokaler för vårdcentral i Alunda (Erik, Anna-Lena)
 • Utökning av pendlarparkeringen (Yngve)
 • Skolbadhuset, förnya anläggningen (Torbjörn, Urban)
 • Affärs- och serviceverksamhet (Stefan)
 • Anläggningar för barn och ungdomar (Torbjörn, Cecilia)
 • Beläggning av gång-och cykelväg Alunda – Spånga (Yngve, Torbjörn)
 • Gångbana Korsängsvägen – Marmavägen (Torbjörn)
 • Olandsskolans utbyggnad (Stefan)
 • Ombyggnad av gångtunneluppfarter (Urban)
 • Samhällsmiljön i Alunda (Torbjörn)

Till verksamhetsplanen läggs aktuella frågor som successivt uppkommer.

Huvudfrågor föregående år

Huvudfrågor år 2017

Huvudfrågor år 2018