2019 -En liten tillbakablick

Vi har nu gått in i ett nytt decennium, välkommen 2020!

Vi skulle vilja sparka igång det nya året med några rader kring positiva nyheter för vår bygd;

Alunda har hamnat ”i ljuset” genom den belysning av träden i centrum där utvecklingsgruppen medverkat i uppsättningen. Att centrum lyser upp såhär i ”höstrusket” ger en varm känsla och belyser även ortens kärna. På tal om ljus så ska även nämnas att rondellbelysningen men alla marschaller som tändes på nyårsafton har uppmärksammats bland många – det är roligt när insatserna som görs får uppmärksamhet. Det betyder att de flesta andra uppskattar det också!

En annan positiv händelse är det beslut som fattats kring den överföringsledning som ska lösa vattenfrågan från Tierps kommun. Helt klart en viktig händelse för Alundas utveckling!

Sist men inte minst bör nämnas den befolkningsökning som skett under 2019 – den bringar glädje till oss alla. Vi följer utvecklingen med glädje under 2020 och ser fram emot ytterligare ökning.

Skrivet den 2 januari, 2020