Välkommen till Alunda - nära till allt!

Modernt samhälle

Alunda är en gammal kulturbygd som utvecklats till ett modernt samhälle. Här finns den allmänna service som krävs för ett bra och trivsamt boende.

Goda kommunikationer

Alunda har mycket goda kommunikationer till både stor arbetsmarknad och utbildningsplatser av olika slag, bl.a. 140st bussavgångar per dag.

Goda bostadsmöjligheter

Bostadsmöjligheterna är goda genom hyres- och bostadsrätter, villaområden och tomter för villabebyggelse. Alunda har ett rikt och varierat föreningsliv för både kultur och fritid.