ATTRAKTIVA & LEVANDE ORTER

upplandsbygd_eu-flagga_europeiska_jordbruksfonden

Attraktiva & levande orter, ett samarbetsprojekt för tätortsutveckling!

Projektet avslutades 2020, men kommer att fortgå under året med delprojekten som inte hann färdigställas.

Följ Attraktiva & Levande orter på Facebook här

Även här hittar du information:

Samt i detta informationsblad:  Bilaga pdf 

På vår ort hände följande…

rondell

Alundas utvecklingsgrupp hade som mål att sätta Alunda på kartan genom en historisk utsmyckning i form av ”Alundaälgen”. En symbol för bygden i samband med ombyggnaden av 288an.

De tre älgarna tillverkades av Christer Grundström.

Rondellen är upplyst och pryds av låg och marktäckande växter.
Klart 2017.

Alundaälgen är en älgfigur i form av en yxa som hittades i en myr i Norrlövsta, norr om Alunda. Älgfiguren som är en ceremoni yxa i grönsten har daterats till yngre stenåldern, ca 4000 år gammal. Alunda älgen förvaras idag på Statens Historiska Riksmuseum.

 


Den lilla gräsplätten intill ICA:s parkering var det första delprojektet som fokusgrupp Fysisk Miljö Alunda genomförde.  Den stensatta ytan med spaljéer, blomlådor och bänkar har blivit en välkomnande entré till Alunda centrum och en trivsam plats för en stunds vila.
Klart 2018.
Samarbete:
Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

 


Belysning av träd på Centrumvägen under höst och vinter. Samt belysning under balkongerna på BRF Alunda.
Klart 2019.
Samarbete:
Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening, Polisen och lokala eldsjälar.

 


Komplett grillplats med 1st. eldstad och 4st. bänkar köptes in genom Östhammars kommun. Vindskydd byggdes i lösvirke. Fokusgruppens deltagare medfinansierade detta med eget ideellt arbete. Arbetet bestod av behandling av grillplatsmaterial, målning av vindskydd och iordningställande av underlag samt montering av levererat lösvirke.
Klart 2019.
Samarbete:
Östhammars kommun, Alunda Alpina, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

 

 

 

 

loggor 

 

 

vit

 

 

vit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vit