H&M Lundgrens Plåtslageri AB

H&M Lundgrens Plåtslageri AB
Vi utför alla i branchen förekommande arbeten och lite till...

Kontakta gärna oss när det gäller plåtslageriarbeten och material, såsom hängrännor, stuprör, lister, bleck, takplåt, bandtäckning,takstegar, gångbryggor, snörasskydd, skorstensbeslag, ventilationsskorstenar mm mm.

Är dokumenterad sakkunning inom taksäkerhet.

Historik för Lundgrens Plåtslageri AB:
Hans Lundgren började som anställd hos Gunnar Thörnqvist 1946 som då höll till i nuvarande Gustis lokaler på Ekebyvägen.

Köpte firman och inventarier av honom 1951 och drev den själv fram till 1987.
Höll då till i Olga Hubinetts gamla snickerilokaler i Foghammar.
Anställda under kortare perioder, främst fram till mitten -70 talet, var bl.a Sören Johansson,Dick-Ove Johansson,Eilert Ohlström,Jan-Olov Wickholm.

1974 flyttades verkstaden till f.d Fasténs Gummiverkstad på Marmavägen.

Mats Lundgren utbildade sig till byggnadsplåtslagare 1983-85 i Uppsala, därefter ca. 2 års praktik. Hade därinnan ”jobbat” på lov och vissa lördagar tillsammans med pappa sedan tidig ålder.
1989 avlades gesällprov.

Aktiebolaget H&M Lundgrens Plåtslageri bildades 1987.

Verksamheten flyttades tillbaka till Foghammar 2002 då fastigheten på Ekebyvägen köptes.
(f.d Sture Åhléns lokaler).

Vissa av maskinerna finns kvar sedan köpet 1951 och varit på en ”rundvandring” i Alunda och är så när tillbaka på samma ställe när de köptes.

Peter Eklund anställdes 2004 och Marcus Lundgren 2009.

Fordon under åren: Motorcyckel, Dodge, Plymoth,Volvo Duett (2st),Fiat Ducato, VW Transtorter,Cheva Van (flak) samt nuvarande 2st Ford Transiter.


Verksamhet: Allt inom byggnadsplåtslageri, taksäkerhetsprodukter, ventilation, viss legotillverkning och svetsarbeten, snöskottning mm

Sökord: Takplåt, bandtäckning,hängrännor, stuprör, lister, bleck, skorstensbeslag, takstegar, takbrygga, snörasskydd, ventilation, takskottning, legotillverkning, svetsarbeten


Sökord: Plåtslageri, Taksäkerhet, Ventilation, Svets, Tak, Plåt