Leufstadius TrädgårdsDesign

Leufstadius Trädgårdsdesign planerar hållbara och trivsamma utemiljöer för privatpersoner, kommuner och företag. Ger rådgivning och håller föreläsningar om trädgårdsdesign samt om vikten av en grön miljö för människors välbefinnande. Vilket för dig som kund innebär bland annat att tid och pengar kan sparas samt att värdet på din bostad ökar med en vacker trädgård. Du får en plats att trivas på utefter dina behov. Fördelarna med att anlita mig är att jag designar hållbart, för människors välbefinnande samt att jag ständigt vidareutvecklar min design och ökar mina kunskaper.

Jag heter Johanna Leufstadius och är trädgårdsarkitekt. Jag har studerat vid Trädgårdsakademin och startade företaget Leufstadius TrädgårdsDesign våren 2018.

Det finns många fördelar för dig som kund med att anlita en trädgårdsarkitekt:
Vid nybyggnation kan allt kännas överväldigande och många beslut måste fattas. Det är då lätt att trädgården blir nedprioriterad. Att få hjälp av en trädgårdsarkitekt innebär för dig som kund att mycket tid och pengar kan sparas, om markarbetet till trädgården utförs i samband med att huset ska börja byggas. Se inte bara huset som er bostad utan inkludera även trädgården, låt den få fungera som ett extra vardagsrum.

Har ni däremot en äldre trädgård med renoveringsbehov, där den röda tråden behöver förstärkas kan jag även hjälpa er med detta. Med ett gammalt hus är det fördelaktigt att skapa en trädgård i samma stil som bostaden.

Är det dags att sälja bostaden? Även då är det fördelaktigt att lägga ner tid och pengar på trädgården. Det är trots allt det första och sista en blivande kund ser. Jag kan råda er vad ni ska prioritera inför försäljningen.

Att veta hur man ska gå tillväga och ha en färdig plan gör arbetet med trädgården både enklare och mer lustfyllt. Att placera fel växt på fel plats kan medföra stora kostnader och ett misslyckat resultat, att däremot göra ”rätt” från början innebär att både tid och pengar sparas.

Jag hoppas att vi ses!

Sökord: Trädgård, trädgårdsarkitekt, trädgårdsarkitekt, odling, utemiljö, rådgivning