SYNLIGGÖR DITT FÖRETAG

Du som har ett företag inom Alundaområdet är välkommen att lägga in ditt företag på denna gemensamma företagswebbplats. Det som krävs är att du blir medlem i Alunda Företagareförening.
Ett medlemskap innehåller dessutom fler förmåner. I ett nätverk blir vi starka och varje företag har möjlighet att utvecklas.
Som medlem i Alunda Företagarförening kan vi bl.a. erbjuda följande:

  • Webbplats på alunda.se/foretag. Ni kan på egen hand administrera eller få  hjälp av föreningen att bygga upp er presentationssida.
  • Möjlighet att ansluta till det lokala gemensamma presentkortet utan att behöva betala startavgift (för icke medlem är startavgiften 500 kr). Läs om presentkortet här 
  • Gemensam företagsannonsering i ÖU/UNT till förmånligt pris.
  • Alunda Företagareförening är medlem i Företag i Samverkan.
  • Möten, bollplankning och gemensamma evenemang.
  • Medlemsbrev 2 – 3 ggr /år.

Årsavgift: 300 :-
Är du intresserad av ett medlemskap kan du göra en anmälan till:
foretag@alunda.se
Telefon:  076 – 233 65 19

vitNågra av våra företagsmedlemmar…
vitfothalsa

vitgossensp2vit

vittunav