SYNLIGGÖR DITT FÖRETAG

Du som har ett företag inom Alundaområdet är välkommen att lägga in ditt företag på denna gemensamma företagswebbplats. Det som krävs är att du blir medlem i Alunda Företagareförening.
Ett medlemskap innehåller dessutom fler förmåner. I ett nätverk blir vi starka och varje företag har möjlighet att utvecklas.
Som medlem i Alunda Företagarförening kan vi bl.a. erbjuda följande:

  • Presentationsida på alunda.se/foretag.
  • Möten, nätverksträffar och gemensamma evenemang.
  • Medlemsbrev 2 – 3 ggr /år.
  • Marknadsföring på FB.

Årsavgift: 300 :-
Är du intresserad av ett medlemskap kan du göra en anmälan till:
foretag@alunda.se

vitNågra av våra företagsmedlemmar…
vitfothalsa

vitgossensp2vit

vittunav