ATTRAKTIVA & LEVANDE ORTER

upplandsbygd_eu-flagga_europeiska_jordbruksfonden

Kommande möten Fokusgrupper:
Drop in för företagare – ALUNDA
Tisdagen den 12 mars.
Kl 8:00 – 10:00.
Plats: Centrumkonditoriet i Alunda.

Projektet Attraktiva och levande orter är beviljat hos Jordbruksverket.
Projekttiden beräknas hålla på fram till hösten 2019.

Projektet innehåller bland annat experthjälp inom centrum- och ortsutveckling, workshop, erfarenhetsutbyten med andra orter, kunskapsspridning, informationsspridning och lokal samordning. Allt detta kan innebära en betydande skillnad för varje ort.

Följ projektet på Facebook här

Vill du engagera dig i någon fokusgrupp, starta en ny eller vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Micaela Zackrisson, handelsutvecklare Företag i samverkan, om du vill veta mer, har idéer eller vill engagera dig i arbetet på din ort!
micaela@foretagisamverkan.se, 070-742 82 28.
Vi har också en lokal ortssamordnare:
Tobbe Söderlund,  alunda@foretagisamverkan.se

Vi välkomnar dig, dina idéer och ditt engagemang!

 

FOKUSGRUPPER I ALUNDA

fysisk

Kontaktperson: Tobbe Söderlund,  alunda@foretagisamverkan.se

Övriga aktörer:
Deltagare från Alunda utvecklingsgrupp och Alunda företagareföreningen.

Visioner:
Plantering av träd (allé) från kyrkan till rondellen
Helhetssyn på området kring 288:an
Städa upp kring 288:an = Alundas skyltfönster
Bättre belysning i centrum
Se över växtligheten kring gångtunneln
Vattenspegel och årum/park nedanför pendlarparkeringen

Detta har vi genomfört under 2017:
Uppsnyggning av gräsytan vid ICA parkeringen med sittplatser, blommor och planteringar. Delar av ytan är stenlagd.
Träden har formats i centrum.

rondell

Alundas utvecklingsgrupp har arbetat med målet att sätta Alunda på kartan genom en historisk utsmyckning i form av ”Alundaälgen”. En symbol för bygden i samband med ombyggnaden av 288an.

De tre älgarna tillverkades av den lokala konstsmeden Christer Grundström.

Rondellen är upplyst och pryds av låg och marktäckande växter.
Klart 2017.

Alundaälgen är en älgfigur i form av en yxa som hittades i en myr i Norrlövsta, norr om Alunda. Älgfiguren som är en ceremoni yxa i grönsten har daterats till yngre stenåldern, ca 4000 år gammal. Alunda älgen förvaras idag på Statens Historiska Riksmuseum.

Visioner:
Ljussättningsgruppen har tagit fram ett åtgärdsförslag för ett upplyst centrumstråk. Utöver att Centrumvägen blir belyst innebär förslaget bl.a. att rondellen får en vinterbelysning och Österbergs Plats får belysning året runt. Man tittar också på hur den gamla bron över Foghammarån ska kunna belysas.

I belysningsförslaget har man tittat på vad som behöver belysas, som konstverk och träd. Även belysning av mörka platser har tagits med i förslaget för att öka tryggheten.


Visioner:

Fokusgruppens vision är att plantera en rad med träd längst med 288:ans vänstra sida, i färdriktning från Uppsala. Syftet med raden av träd är att Alundas entré ska kännas mer välkomnande.


Vision:
I slutet av skidbackens förlängning har det funnits ett vindskydd och en grillplats sedan många år, som varit välbesökt främst av barnfamiljer. Fokusgruppen Alunda Skidbacke planerar nu att rusta upp grillplatsen med en ny eldstad och nya bänkar. Planer finns även att bygga och måla ett nytt vindskydd i lösvirke.

Fokusgrupper Östhammars kommun

Här kan du läsa om alla fokusgrupper i Östhammars kommun:
Företag i Samverkan – Fokusgrupper

 

vitattraktiv1

 

 

uteplats

 

 

vitalundaalg2

 

 

 

vitloggor