ATTRAKTIVA & LEVANDE ORTER

upplandsbygd_eu-flagga_europeiska_jordbruksfonden

Projektet Attraktiva och levande orter är ett samarbetsprojekt för tätortsutveckling där alla är välkomna!

Vi vill samarbeta med: ortsbor, föreningsliv, näringsliv, utvecklingsgrupper, besöksnäringen, tjänstemän, politiker, fastighetsägare, ungdomar och inte minst våra lokala eldsjälar.
Här är alla välkomna till engagemang för den egna orten. Du med!

Följ projektet på Facebook här

Även här hittar du aktuell information om projektet och möten:

Vill du engagera dig i någon fokusgrupp, starta en ny eller vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Micaela Zackrisson, handelsutvecklare Företag i samverkan, om du vill veta mer, har idéer eller vill engagera dig i arbetet på din ort!
micaela@foretagisamverkan.se, 070-742 82 28.
Vi har också en lokal ortssamordnare:
Tobbe Söderlund,  alunda@foretagisamverkan.se

Vi välkomnar dig, dina idéer och ditt engagemang!

Vad är målet med projektet? 

Projektet handlar om att utveckla platser, stråk, event och ortens varumärke tillsammans med lokala aktörer och Östhammars kommun.  Vi vill kunna känna stolthet och trygghet för platsen där vi bor och nu kan vi tillsammans hjälpas åt att utveckla orten ännu mer, för ingen annan gör det åt oss.

Vad kan jag bidra med?

Kan vi hjälpas åt med våra idéer och visioner för platsen där vi bor och arbetar?  Många av oss har många goda idéer som kan sättas in i en gemensam målbild tillsammans med andra aktörer från orten. Allt kanske inte kommer att kunna genomföras men vi kan i alla fall lyfta fram våra möjligheter för platsen tillsammans. Alla visioner och planer för en plats sker i samarbete med Östhammars kommun. Henrik Sundin som är utemiljöansvarig inom Östhammars kommun, deltar på de flesta mötena tillsammans med den lokala ortsamordnaren.
Ett bredare samarbete kan skapa en växel till för platsen, oss boende och för våra besökare.
Du är så viktig!

Fokusgrupper
Vi har nu möjlighet att hjälpas åt i s.k. fokusgrupper. En fokusgrupp kan bestå av olika aktörer från den privata-, ideella- och den offentliga sektorn. Alla är lika välkomna och tillsammans blir vi så mycket starkare. Till ett möte i en fokusgrupp kan du bara komma och lyssna om du vill. Du kommer inte få några arbetsuppgifter, allt är naturligtvis frivilligt! Med du kanske bidrar med en ide eller ett hejarop! Det betyder mycket!

 

FOKUSGRUPPER I ALUNDA

fysisk

Kontaktperson: Tobbe Söderlund,  alunda@foretagisamverkan.se

Övriga aktörer:
Deltagare från Alunda utvecklingsgrupp och Alunda företagareföreningen.

Visioner:
Plantering av träd (allé) från kyrkan till rondellen
Helhetssyn på området kring 288:an
Städa upp kring 288:an = Alundas skyltfönster
Bättre belysning i centrum
Se över växtligheten kring gångtunneln
Vattenspegel och årum/park nedanför pendlarparkeringen

Detta har vi genomfört under 2017:
Uppsnyggning av gräsytan vid ICA parkeringen med sittplatser, blommor och planteringar. Delar av ytan är stenlagd.
Träden har formats i centrum.

rondell

Alundas utvecklingsgrupp har arbetat med målet att sätta Alunda på kartan genom en historisk utsmyckning i form av ”Alundaälgen”. En symbol för bygden i samband med ombyggnaden av 288an.

De tre älgarna tillverkades av den lokala konstsmeden Christer Grundström.

Rondellen är upplyst och pryds av låg och marktäckande växter.
Klart 2017.

Alundaälgen är en älgfigur i form av en yxa som hittades i en myr i Norrlövsta, norr om Alunda. Älgfiguren som är en ceremoni yxa i grönsten har daterats till yngre stenåldern, ca 4000 år gammal. Alunda älgen förvaras idag på Statens Historiska Riksmuseum.

Visioner:
Ljussättningsgruppen har tagit fram ett åtgärdsförslag för ett upplyst centrumstråk. Utöver att Centrumvägen blir belyst innebär förslaget bl.a. att rondellen får en vinterbelysning och Österbergs Plats får belysning året runt. Man tittar också på hur den gamla bron över Foghammarån ska kunna belysas.

I belysningsförslaget har man tittat på vad som behöver belysas, som konstverk och träd. Även belysning av mörka platser har tagits med i förslaget för att öka tryggheten.


Visioner:

Fokusgruppens vision är att plantera en rad med träd längst med 288:ans vänstra sida, i färdriktning från Uppsala. Syftet med raden av träd är att Alundas entré ska kännas mer välkomnande.


Vision:
I slutet av skidbackens förlängning har det funnits ett vindskydd och en grillplats sedan många år, som varit välbesökt främst av barnfamiljer. Fokusgruppen Alunda Skidbacke planerar nu att rusta upp grillplatsen med en ny eldstad och nya bänkar. Planer finns även att bygga och måla ett nytt vindskydd i lösvirke.

Mer information om projektet

Här kan du läsa mer om projektet  Attraktiva och levande orter i Östhammars kommun :
Företag i Samverkan

 

vitattraktiv1

 

 

uteplats

 

 

vitalundaalg2

 

 

 

vitloggor